Top Στοιχηματικές
Novibet Novibet
5.0
ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1 Casino N1 Casino
4.8
ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
4.3
ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan Stoiximan
4.0
ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters Winmasters
4.0
ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
4.5
ΕΕΕΠ|21+|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «SOCIAL GAMBLERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με Α.Φ.Μ. 801460993, αρ. Γ.Ε.Μη. 157351706000, η οποία στο παρόν θα καλείται για λόγους συντομίας ως “SG” είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων της. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών της SG. Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.socialgamblers.gr και ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται εντός της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

Η SG δεσμεύεται να απαντήσει στα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

1. Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων, σκοπός και χρονική διάρκεια τήρησής τους

Η SG αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε κατά την συμπλήρωση των στοιχείων της αποστολής της παραγγελίας σας, χωρίς δημιουργία προφίλ, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην αγορά των εμπορευμάτων της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής σας έδρας, τον Α.Φ.Μ. σας και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τις διαστάσεις του σωματότυπού σας, όπως προκύπτει από τις παραγγελίες των μεγεθών των εμπορευμάτων. Ειδικά οι τελευταίες πληροφορίες απαιτούνται, προκειμένου η SG να μπορέσει να σας αποστείλει εμπορεύματα, τα οποία ταιριάζουν στο δικό σας σωματότυπο ή στον σωματότυπο του προσώπου, υπέρ του οποίου κάνετε τις αγορές, χωρίς ωστόσο να ζητείται από την SG διευκρίνιση εάν τα μεγέθη των εμπορευμάτων αφορούν εσάς προσωπικά ή τρίτο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την παράδοση της παραγγελίας σας σε τρίτο πρόσωπο, δηλώνετε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή του για την κοινοποίηση των προσωπικών του στοιχείων προς την SG.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει όλες οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται για για το εύλογο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους που πραγματοποιήσατε την τελευταία παραγγελία σας. Η SG μπορεί να σας στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω e-mail ή στα νούμερα των κινητών, που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με νέα διαθέσιμα εμπορεύματα, υπηρεσίες ή τις εν γένει δραστηριότητές της. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, η SG διαγράφει αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η SG δε θα ζητήσει ποτέ την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

2. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η SG δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από τις δημόσιες αρχές, εφόσον λάβει προς τούτο τέτοιο αίτημα.

3. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η SG λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά – τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή του.
  • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών της SG από δημόσιο σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο.
  • Παρακολουθείται οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιεί η SG και διορθώνονται μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.
  • Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς της SG.
  • Η SG θα ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή από την SG.

4. Δικαιώματα χρηστών

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πράσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δίκαιωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

5. Λοιπές πληροφορίες

Η νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της SG. Σε διαφορετική περίπτωση, δε μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του και αγορά των εμπορευμάτων.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στη SG θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι εφεξής δε θα έχετε δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ή χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας της SG.

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της SG έχει υποβοληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων (αντίκτυπου) της επεξεργασίας (Data protection impact assessment).

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η SOCIAL GAMBLERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας, παρά τις προσπάθειες που μπορεί να καταβάλει η SG για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλέφωνο 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για κάθε διαφορά, αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης.

Καλώς ορίσατε

Ζητούμε την άδειά σας για την χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, πληροφορίες κοινού και ανάπτυξη προϊόντων.

Αποθήκευση πληροφοριών στην συσκευή σας.

Μάθετε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και οι πληροφορίες από τη συσκευή σας (cookies, μοναδικά αναγνωριστικά και άλλα δεδομένα συσκευής) ενδέχεται να αποθηκευτούν, να προσπελαστούν και να κοινοποιηθούν σε τρίτους προμηθευτές ή να χρησιμοποιηθούν ειδικά από αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Ορισμένοι προμηθευτές ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος, στο οποίο μπορείτε να αντιταχθείτε, διαχειριζόμενοι τις επιλογές σας παρακάτω. Αναζητήστε έναν σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας ή στην πολιτική απορρήτου μας όπου μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.